logo

Carlotta - the museum database

bild

Krona eller klave : Banker :: Banker

Titel - utställningsdel
Krona eller klave : Banker
Utställnings-id - Krona eller klave
1
Sakord - neutral term
utställningsdel
Titel - verkets
Banker
Utställningstext - Krona eller Klave

Sveriges första bank grundades i Göteborg 1820. Det kan låta konstigt men de första bankerna hade delvis till uppgift att skydda de fattiga. Vid den tiden fanns inget bra system för att ta hand om fattiga och gamla men man tänkte att om de kan spara en slant medan de var friska och unga kunde man ha nytta av det som gammal. Att det var många som ändå inte kunde spara pengar verkar ha varit ett annat problem.

Precis som man kan misstänka hade de fattiga inte råd att spara hos banken utan att det blev främst de som redan hade lite pengar. Det kunde vara affärsmän och tjänstemän, ibland även kvinnor som sparade.

Tanken att spara var viktig, men utlåningen kom att bli precis lika central. Flera som inte fick låna i handelshusen fick via sparbankerna tillgång till rörligt kapital. Det gav fart till lokala handlare, affärsinnehavare och andra som bedrev småskaliga affärer.

På 1830-talet grundades de första affärsbankerna som kallades för enskilda banker. De var helt inriktade på handel. Den första i Göteborg öppnades 1848. Den kom senare att heta Göteborgs Bank. De här bankerna hade faktiskt rätt att ge ut sedlar. I dag är det något som bara Riksbanken får göra.

I samband med världsekonomiernas framväxt under mitten av 1800-talet, förändrades också bankerna. Flera av bankerna blev aktiebolag men fick inte ge ut sedlar. Nu blev det lättare att driva bankerna som företag och vi börjar känna igen dem som de är idag.

Belongs to Utställning
Krona eller Klave : Staden och kapitalet, 2015 :: Staden och kapitalet