logo

Carlotta - the museum database

GSMArkiv:170027 :: arkivalier, dokumentation

Object description
Utställningsmaterial och insamlat material inklusive intervju från produktionen av utställningen Lyda, leka, lära. Synopsis, ritningar, budget, bilder m m Utställningen handlade om barnomsorgens utveckling under sent 1800-tal till tidigt 2000-tal och planerades ihop med Västarvet. Först stod utställningen på Göteborgs stadsmuseum 2010-11 därefter på turné i Västarvets regi 2012.
Utställning - kopplad till
Lyda, leka, lära
Inventarienummer
GSMArkiv:170027
Typ av förvärv
dokumentation
Sakord - vidare term
arkivaliesamling
Sakord - neutral term
arkivalier; dokumentation
Sakord - snävare term
utställningsmaterial
Namn - sakansvarig
Nyberg, Marie
Tidpunkt - förvärv till museet
2012
Beskrivning
Utställningsmaterial och insamlat material inklusive intervju från produktionen av utställningen Lyda, leka, lära. Synopsis, ritningar, budget, bilder m m Utställningen handlade om barnomsorgens utveckling under sent 1800-tal till tidigt 2000-tal och planerades ihop med Västarvet. Först stod utställningen på Göteborgs stadsmuseum 2010-11 därefter på turné i Västarvets regi 2012.
Historik
Barnomsorgen var/är en verksamhet som ingår i industrisamhällets kulturarv och hänger tätt samman med kvinnans ingång på arbetsmarknaden. Denna del av barnomsorgen handlar om barnkrubbor, barnträdgårdar/kindergarten, daghem och förskolor och den pedagogik som präglat denna omsorg.
Handlingstyp
budget; intervjuer; rapport; ritningar; synopsis
Namn - insamlare
Nyberg, Marie
Ämnesord - innehåll
göteborgshistoria; social historia; utställning
Land - förvärvat från
Sverige
Landskap - förvärvat från
Västergötland
Stad - förvärvat från
Göteborg
Klassifikation OCM (bred)
Barnuppfostran (860)
Klassifikation OCM (smal)
Barndom (855); Teori och metod i undervisningen (876)
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
Licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
Arkivbestånd - ingår i
Ämnesarkivet
Volym-id
tillfällig utställning; Museal verksamhet. Kapsel X:a
Belongs to Samling
GSMArkiv :: Göteborgs Stadsmuseums Arkiv

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.