logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Lagringsmediumanvänds för lagrad kopia, t.ex. CD, VHS, DVD följt av ID-beteckning (t.ex. Arkiv CD 1)
Mediatyp 1
Teknik